Sıkça Sorulan Sorular

2016/2017 yılında Bornava kampüsünde lise Narlıdere kampüsünde ise ilkokulumuz eğitim öğretimimize açılacaktır.
8.sınıf öğrencilerimizle TEOG çalışmaları Ağustos ayında başlar.Cumartesi günleri TEOG çalışmaları yarım gün yapılır.Hafta içinde de ATP çalışmalarıyla bireysel ya da küçük gruplar halinde çalışmalar yürütülür.TEOG sınavları öncesinde bir haftalık TEOG kampları uygulanır.Hazırlık çalışmalarında FBD yayınları dışında da farklı yayınlardan destek alınır.Fen Bilimleri Yayınları’na ait yaprak test, konu anlatımlı kitaplar, test kitapları ve değerlendirme sınavları(BDS,KTS, TEOG) okulumuz öğrencilerine uygulanır. Bu sınavlar tüm Fen Bilimleri Okulları’ nda ortak olarak uygulanmaktadır.
Kolejin adresini ve bulunduğu yeri İletişim sayfamızdan öğrenebilirsiniz.
Kazandığınız burs öğrenicimizin kolejden ayrılasıya kadar devam edecektir.
Bilgi için lütfen İletişim'e geçiniz.
Kolejimiz kendi bünyesinde laboratuar, sanat ve spor etkinlik salonlarının yer aldığı okullarken temel ortaokullar dershaneden dönüşen kurumlardır. Kolejimiz de MEB’in müfredatı, özgün ders ve programlarımızla zenginleştirerek birlikte uygulanır. Öğrenci merkezli ve her öğrencinin bireysel öğrenme farklılıkları dikkate alınır. Öğrencilerimizde geliştirmeyi hedeflediğimiz beceri ve davranışlar doğrultusunda dersler çoklu yöntem ve tekniklerle işlenir.
Yabancı dil öğretiminde tüm sınıflarda Ortak Avrupa Dil Öğretim Çerçeve Planı (Common European Framework For Language Learning) esas alınarak ve en etkili yöntem olan İletişimsel Yaklaşım(Communicative Approach)yöntemi kullanılır. Derslerin %50 yabancı öğretmenler tarafından işlenir.
Ana dilini doğru ve etkili kullanabilen, Avrupa Birliği standartları düzeyinde, iki yabancı dili etkin ve akıcı bir şekilde konuşabilen, tüm sınıf düzeylerinin gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatılmış akademik alt yapısı sağlam, en az bir sanat dalında kendini etkin bir biçimde ifade eden ve sanat etkinliklerine katılmaktan zevk duyan,Spor yapmayı ve spor kültürünü yaşam biçimi haline getiren, dengeli bir eğitim öğretim sistemini benimsemekteyiz.
Öğrencilerimize, bireysel farklılıkları göz önünde bulundurularak akademik takip programı (ATP) uygulanır ve bireysel öğrenme desteği sağlanır. Öğretmen tarafından belirlenen ATP gün ve saati Okul Otomasyon Sistemi üzerinden veliye bildirilir. Velinin onaylaması halinde çalışma gerçekleştirilir. Çalışmaya katılan öğrencinin ulaşımı velisi tarafından sağlanır. ATP çalışmaları 16.30-17.30 saatleri arasında yapılır.
Alanında uzman ve deneyimli dershanelerimizde ve özel okullarda deneyim sahibi olan bir eğitim kadrosu ile çalışacağız. Eğitim kadrolarımız, akademik danışmanların rehberliğinde çalışmalar yürüterek sürekli olarak hizmet içi eğitimler alarak kurumsal bir yapı içinde çalışacaktır.
Anasınıfından 8 sınıfa kadar haftada 45 saat olarak uygulanmaktır. 8 sınıfta hafta sonu 5 saat TEOĞ hazırlık ile bu 50 saate çıkmaktadır.
Akademik takibi ölçme değerlendirme birimimiz ve bölüm başkanlarımız tarafından yapılmaktadır. Hazır Bulunuşluluk Sınavları, Ara Değerlendirme Sınavları (Quizler), Konu Tarama Sınavları, Yazılı Sınavlar, Başarı Değerlendirme Sınavları(BDS), TEOG Deneme Sınavları uygulanmaktadır.
Günlük ve hafta sonu olmak üzere ev çalışmaları verilmektedir. Derslerin yoğunluğuna göre zümreler arası iletişim sağlanarak öğrencinin öğrendiklerini pekiştirmesini amaçlayan okul sonrası çalışmaları verilir. Hafta sonu çalışmaları ise her dersten öğretmenlerimiz tarafından hazırlanan çalışma kağıtlarından oluşmaktadır. Çarşamba günü ev çalışması verilmez. Hafta sonu çalışmaları okul otomasyon sistemimiz yoluyla velilere bildirilmektedir. Tüm ev çalışmaları öğretmenlerimiz tarafından kontrol edilir, öğrenci ve veliye geri dönüşü yapılır. Ev çalışmaları ÖĞRENCİYE verilir.
Öğrenci tanıma çalışmaları, oryantasyon çalışmaları, bireysel çalışmalar, grup çalışmaları ayrıca; sınıf içi rehberlik çalışmaları, test-ölçek-envanter uygulamaları, bilgilendirme seminerleri, öğrenci temsil kurulu çalışmaları, gelişimsel ve akademik takip, eğitsel ve kişisel rehberlik çalışmaları yürütülmektedir.
Öğrencilerimizin tercih ettikleri ve yetenekli oldukları sanat ve spor branşlarında kulüp çalışmaları yapılmaktadır. 1, 2, 3 ve 4. sınıflarda bir sanat ve bir spor branşında olmak üzere haftada 4 ders, 5, 6 ve 7. sınıflarda ise 2 ders olmak üzere kulüp çalışmaları yapılmaktadır.