Atölyeler

Görsel Sanatlar Atölyesi

Görsel Sanatlar Atölyesi

Görsel Sanatlar Atölyesi’nde, değişik teknik ve malzemelerle, öğrencilerimizin yaratıcılıklarını beslemek ve onların farklı bakış açıları kazanmalarını sağlamak, temel hedefimizdir. Öğrencilerimiz bir yandan büyük sanatçıları ve onların yapıtlarını tanırken diğer yandan kendi yeteneklerini de keşfederler.

Gastronomi Atölyesi

Gastronomi Atölyesi

Gastronomi Atölyesi, öğrencilerimize sağlıklı beslenme ve yemek kültürünü öğretmeyi hedeflemektedir. Bu atölyede; yaparak, tadarak, deneyerek gelecekleri için bir yaşam becerisi kazanan öğrencilerimiz, eğlenceli mutfak etkinlikleri yanında Türk ve dünya mutfağı hakkında da bilgi sahibi olarak seçilmiş örnek tarifleri kendileri pişirir hale gelirler.

Hayal Tasarım Atölyesi

Hayal Tasarım Atölyesi

Hayal Tasarım Atölyesi’nde öğrencilerin verilen konu çerçevesinde hayallerini önce bir fikre sonra ürüne dönüştürmeleri hedeflenmektedir.

Zeka Oyunları Atölyesi

Zeka Oyunları Atölyesi

Zeka Oyunları Atölyesi’nde öğrencilerimizin kendi yaş grubuna özgü oyunlar ve çalışmalar ile hızlı ve doğru karar verebilmelerini, sonraki aşamaları düşünebilmelerini, olasılıkları hesaplayabilmelerini, mantığı etkili bir biçimde kullanabilmelerini, planlı hareket edebilmelerini hedefliyoruz. En önemlisi de bu atölyemizde kaybetmenin de kazanmak kadar doğal bir şey olduğu öğrenilmektedir.

Eğlenceli Bilim Atölyesi

Eğlenceli Bilim Atölyesi

Eğlenceli Bilim Atölyesi’nde öğrencilerin yaptıkları eğlenceli deneylerle; onların fen ve doğa bilimlerine ilgi duymalarını, neden-sonuç ilişkilerini kurmalarını, sorgulamalarını, araştırmalarını hedefleyerek onları bilim insanı olmaya özendiriyoruz.

Lego-Robotik Atölyesi

Lego-Robotik Atölyesi

Lego-Robotik Atölyesi’nde öğrencilerimizin lego setlerini kullanarak yaratıcılıklarını geliştirmelerini, özgün tasarımlar üretebilmelerini hedefliyoruz.

Müzik Atölyesi

Müzik Atölyesi

Müzik Atölyesi’nde öğrencilerimizin müzik dersi ile ilgili kavramları öğrenirken, farklı enstrümanları, ünlü bestecileri, müzik türlerini de fark etmelerini hedefliyoruz.

Bilişim Atölyesi

Bilişim Atölyesi

Bilişim Teknolojileri Atölyesi’nde doğru internet kullanımı, sanal ortamda iyi ve kötü bilgiyi birbirinden ayırabilmek, sadece bilgisayarı değil, teknolojiyi de tanımak ve doğru kullanmak, değişen ve gelişen teknolojiyi takip etmek amaçlanmaktadır.