İlkokul

Anasınıfı

Sevgili Anne Babalar,

Özel Fen Bilimleri Okulları Bornova Anasınıfı olarak Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı, özgürce düşünen, yenilikleri takip eden, kendini rahatlıkla ifade eden, ezberci eğitimden uzak, yaparak-yaşayarak keşfeden, sorumluluklarını farkında, yaratıcı düşünceye sahip, problemler karşısında çözüm yolları bulabilen, sorgulayan, meraklı, mutlu bireyler yetiştirmek temel hedefimizdir.

Özel Fen Bilimleri Okulları Bornova Anaokulu

Okulumuzda, 48 ay ve üstü “büyük grup” ve “hazırlık grubu” olarak eğitim verilmektedir. Yaş gruplarına göre MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü’nün oluşturduğu Okul Öncesi Eğitim Programı esas alınarak, çeşitli eğitim modelleri ile zenginleştirilmiş bir program uygulanmaktadır. Buna ek olarak gelişimsel gereksinimleri karşılamayı, gelişim alanlarının birbiri ile olan dinamik etkileşimini desteklemeyi, öğrencinin gelişim alanlarındaki kazanımlarını bir üst basamağa çıkarmayı, çeşitlendirmeyi ve zenginleştirmeyi hedeflemekteyiz. Esneklik ilkesini temel alan bu programda yer alan kazanımlar, ilkokul programlarında benimsenen ortak becerilerin tümünü kapsamaktadır.

Oyun merkezli etkinliklerde, öğrencinin aktif katılım ve yaşayarak öğrenme ilkeleri temel alınır.

Özel Fen Bilimleri Okulları Bornova Anasınıfı

Anasınıfımızda İngilizce ve İspanyolca derslerinin yanı sıra, beden eğitimi, görsel sanatlar, müzik, bilişim teknolojisi, yaratıcı drama, eğlenceli bilim, satranç, zeka oyunları, hayal tasarım, gastronomi, astronomi-uzay, 3D, rehberlik dersleri de yapılmaktadır.

Günde 9, haftada 45 saat ders yapılır. Okul 09.00’da başlar, 16.40’ta biter. İlk ve 8. ders kahvaltı için ayrılmıştır. Öğrenciler kahvaltı ve yemeklerine dönüşümlü olarak sınıf öğretmenleri ve  İngilizce öğretmenleriyle giderler.

Bizler sizin en değerli varlıklarınız olan çocuklarınızın, var olan yeteneklerini birlikte keşfetmek ve geliştirmek için sizleri Özel Fen Bilimleri Okulları Bornova İlkokulu ile tanışmaya davet ediyoruz. 

İlkokul

Fen Bilimleri Okulları Bornova İlkokulu’nda öğrencilerin sağlam akademik temeller üzerine yapılanan doğru akademik alışkanlıklara sahip olmaları hedeflenmektedir. Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini keşfedebilmeleri için çeşitli atölye çalışmaları ile zenginleştirilmiş olan eğitim programı, sosyal ve duygusal olarak da gelişimi hedefleyen rehberlik ve kulüp çalışmaları ile desteklenmektedir.

Özel Fen Bilimleri Okulları Bornova İlkokulu

Günlük Rutinler

Günde 9, haftada 45 saat ders yapılır. Okul 09.00’da başlar, 16.40’ta biter. İlkokul sınıflarının 4. saatten sonra 40 dakika öğle yemeği arası bulunmaktadır. Her Pazartesi sabahı ve Cuma akşamüstü tören yapılır (istiklal marşı okunması); öğrencilerin bu törene katılımı zorunludur. Bu törenlerde okulla ilgili duyurular, başarılar, etkinlikler paylaşılır.

Öğrencilerin sınıflarına acıktıklarında sağlıklı tüketebilecekleri atıştırmalıklar gelir. Öğrenciler, yemeklerine sınıf öğretmenleri ile giderler. Öğrencilerin ihtiyaç duydukları materyaller sınıflarda bulunmakla birlikte, okul içinde bir satış ofisi de mevcuttur.

Özel Fen Bilimleri Okulları Bornova - İlkokulu

1. sınıfta okulumuza servisle gelen öğrencilerimiz servislerinin yerlerini, servis hostesi ve şoförlerini öğrenene kadar bir hafta boyunca öğretmenleri tarafından sınıflarına bırakılır ve okul çıkışında yine servise kadar öğretmenleri tarafından kendilerine eşlik edilir. Diğer sınıflarda ilk günlerde öğrencilere servislerini öğrenene kadar servis sorumluları, öğretmenler ve destek personel yardımcı olur. 1. sınıflarda kendi binaları dışındaki alanlarda yapılan branş derslerinde, branş öğretmeni öğrencileri sınıftan alarak onlara eşlik eder.

Diğer sınıflarda oryantasyon çalışmaları kapsamında öğrencilerin kampüs alanlarını ve branş öğretmenlerini tanımalarına yönelik bir program yürütülür.


Öğrencilerin haftalık olarak sınıflara göre ders programlarında aşağıdaki gibi bir dağılım bulunmaktadır:

  • 1.Sınıflar: Sınıf öğretmeni ile Türkçe, Matematik ve Hayat Bilgisi dersleri yapılmaktadır. 45 saatlik programda sınıf öğretmeninin yürüttüğü üç ana derse ek olarak İngilizce, İspanyolca, Görsel Sanatlar, Müzik, Beden Eğitimi, Bilgisayar, Yaratıcı Drama, Satranç, Eğlenceli Bilim, Hayal Tasarım, Astronomi-Uzay, Gastronomi, Zeka Oyunları dersleri verilmektedir. Öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemek için haftada 1 saat Rehberlik Etkinlikleri çalışmalarına ayrılmıştır.
  • 2.Sınıflar: Sınıf öğretmeni ile Türkçe, Matematik ve Hayat Bilgisi dersleri yapılmaktadır. 45 saatlik programda sınıf öğretmeninin yürüttüğü üç ana derse ek olarak İngilizce, İspanyolca, Görsel Sanatlar, Müzik, Beden Eğitimi, Bilgisayar, Yaratıcı Drama, Satranç, Eğlenceli Bilim, Hayal Tasarım, Astronomi-Uzay, Gastronomi, Zeka Oyunları ve rehberlik dersleri verilmektedir.
  • 3.Sınıflar: Sınıf öğretmeni ile Türkçe, Matematik, Hayat Bilgisi ve Fen Bilimleri dersleri yapılmaktadır. Haftada 1 saat rehberlik etkinlikleri çalışmalarına ayrılmıştır. 45 saatlik programda geriye kalan ders saatleri İngilizce, İspanyolca, Görsel Sanatlar, Müzik, Beden Eğitimi, Bilgisayar, Yaratıcı Drama, Satranç, Eğlenceli Bilim, Hayal Tasarım, Astronomi-Uzay, Gastronomi, Zeka Oyunları dersleri olarak planlanmıştır.
  • 4.Sınıflar: Sınıf öğretmeni ile Türkçe, Matematik, Sosyal Bilgiler, Fen Bilimleri, Trafik Güvenliği, İnsan Hakları ve Yurttaşlık Dersleri görürler. Haftada 1 saat rehberlik etkinlikleri, Gastronomi Dersi ile dönüşümlü yapılmaktadır. Programda kalan saatler İngilizce, İspanyolca, Görsel Sanatlar, Müzik, Beden Eğitimi, Bilgisayar, Yaratıcı Drama, Satranç, Eğlenceli Bilim, Hayal Tasarım, Astronomi-Uzay, Gastronomi, Zeka Oyunları olarak planlanmıştır. Öğrencilerimiz haftada 2 saat kendi ilgi duydukları bir alanda kulüp çalışması yaparlar.
Özel Fen Bilimleri Okulları Bornova İlkokulu

Yabancı Dil

İngilizce Eğitimi

İlkokul sınıflarında İngilizce eğitiminde amaç öğrencilerin İngilizce’ye ilgi duyarak önce kelime kalıpları öğrenmeleri, okuma yazma becerisini kazandıktan sonra İngilizce yazma ve okuma alanında gelişmeleri ve kendilerini ifade edebilmeleridir. Hem Türk hem de yabancı öğretmenlerle yürütülen programda 4. sınıfın sonunda öğrencilerin A2 seviyesinde İngilizce konuşabilme, anlama ve yazma becerilerine sahip olmaları hedeflenmektedir.

İspanyolca Eğitimi

Okulumuzda ilkokul seviyesinde verilen İspanyolca eğitiminde amaç; öğrencilerin dile ilgi duymaları, belli kalıpları ve günlük kullanılan kelimeleri öğrenerek kendilerini ifade etme konusunda gelişmeleridir.

Rehberlik

İlkokul Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi, yaptığı çalışmalarla öğrencilerimizin okula başladığı ilk günden ilkokuldan mezun oldukları zamana kadar kendini tanıyan, uyum ve iletişim becerilerine sahip, çevresine duyarlı, mutlu, sağlıklı ve yaratıcı bireyler olmalarına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Okula uyum, akranla uyumlu ilişkiler, sosyal beceriler, iletişim, sorumluluk, dikkat gelişimi ve doğru akademik alışkanlıkların kazandırılması çerçevesinde yürütülen rehberlik programı, veli ve öğretmenlere de öğrencilerin gelişimi konusunda müşavirlik vermektedir.