İlkelerimiz

Atatürk İlke ve Devrimleri'ne sahip çıkan, laik Cumhuriyet'in kazanımlarını benimseyen bir okuluz.

  • Adil olma: Okulumuzun paydaşları olan öğrenci, öğretmen, veli ve çalışanlarına adil olacağız. Adalet duygusunu ve empatik düşünce sistemini benimseyeceğiz.
  • Yenilikçilik: Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir. Yeniliklere, çağdaş yaklaşımlara ve değişimlere açık olacağız.
  • Bireysellik: Bireysel farklılıkların farkında olacağız. Herkesin tek ve özgün olduğunu hem öğrenme alanlarında hem de sosyal gelişim alanlarında kabul edeceğiz.
  • Demokratik katılım: Okulumuzun tüm paydaşları ile okul süreçlerinin yapılandırılmasında, işbirliği içinde olacağız. "Bizim Okulumuz" düşüncesiyle kararların alınmasında öğrencilerimizin, velilerimizin ve öğretmenlerimizin fikirlerine değer vereceğiz.
  • Gelişimsel bir yaklaşım içinde olacağız. Öğrencilerimizin ne yapabildiğine değil, ne kadar geliştiğine, yani hep olumluya odaklanacağız.