PİSAGOR !!!

Tarih : 29 Haziran 2020, Saat: 17:37

PİSAGOR 

** Kendisinden önceki bilgilerin tümünü öğrenmiş ve derlemiştir.
İtalya'nın güneyindeki Kroton şehrine gelmiş ve ünlü okulunu burada açarak şöhrete kavuşmuştur.

** Çarpma cetvelinin bulunuşu ve geometriye uygulanmasının da Pisagor tarafından yapıldığı söylenir.

** Matematiğe aksiyomatik düşünceyi ve ispat fikrini getiren Pisagor’dur.

** Pisagor, MÖ 6. yüzyılda dünyanın güneş etrafında hareket ettiğini ileri sürdüğü zaman oldukça sert bir tepkiyle karşılaşmıştır.
** En önemli buluşlarından biri de, doğadaki her şeyin matematiksel olarak açıklanması ve yorumlanması düşüncesidir.

** Pisagor Teoremi, Matematikteki en büyük buluşlardan biridir.
** Bir dik üçgende, dik kenarlar üzerine kurulan karelerin alanlarının toplamı, hipotenüs üzerine kurulan karenin alanına eşittir.