ÇOCUKLARLA COVİD-19 KONUŞMAK.

Tarih : 07 Ekim 2021, Saat: 10:50

Gelişim düzeyleri birbirinden farklı olan çocuklarla konuşurken anlatılan her konunun önemi ve konunun vurgulanış biçimi farklı olarak aktarılmalıdır. Bu hem çocuğun içinde bulunduğu gelişim düzeyinin gereğini yerine getirmek hem de çocukta güven duygusu oluşturmak ve “seni duyuyorum ve anlıyorum” mesajını vermek için önemlidir.
Pandemi, salgın hastalık, virüs, deprem, sel gibi doğal afetler ve etkileri çocuklara açıklanırken çocuğun gelişim düzeyi, yaşı ve içinde bulunduğu psikolojik durum iyi değerlendirilmelidir. Aksi takdirde yetişkinlerin çocuklara olay ve durumları aktarmaları ile bağlantılı olarak çocuklarda Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB), Genel Kaygı Bozukluğu (GKB) ve Panik Bozukluk (PB) belirtileri gözlenebilir.